Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö & säkerhet

Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Arbetsmiljö

Enligt Arbetsmiljölagen skall förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivas systematiskt och ingå som en naturlig del i all verksamhet vid institutionen. Arbetet omfattar fysiska, psykologiska och sociala förhållanden och skall leda till en god etisk och jämställd miljö på arbetsplatsen och i studiemiljön. Alla anställda, doktorander och studerande har rätt till en arbets- och studiemiljö där var och ens personliga integritet, kön, sexuella läggning, etnici­tet och funktionshinder respekteras.

Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Arbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd.

Se vilka som ingår i Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på vår externa webbplats soc.lu.se.

Skyddsombud

Skyddsombud för institutionens personal:

Studerandeskyddsombud:

  • Julia Rönnbäck Finocchio (julia [dot] ronnback_finocchio [dot] 7082 [at] student [dot] lu [dot] se)

HBTQ-nätverk

HBTQ-LU är hbtq-nätverket för anställda vid Lunds universitet. Nätverket samlar forskare, lärare, doktorander och teknisk och administrativ personal inom hela universitetet. Hbtq står för homo, bi, trans* och queer, men vi begränsar oss inte till dessa kategorier. HBTQ-nätverkets webbplats på blogg.lu.se

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

Hjärt- och lungräddning, HLR

Vilka personer på ditt våningsplan som har genomgått utbildning i HLR ser du på vår externa webbplats soc.lu.se.

Om något händer

Om något händer - Viktiga telefonnummer på Lunds universitets medarbetarwebb

Om du råkar ut för en incident som att du tex halkar på väg till jobbet eller är med om en olycka ska du anmäla detta. Läs mer på Lunds universitets medarbetarwebb https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander