Termin 1

Hösttermin


Under termin 1 läser samtliga studenter kurser i sociologi och psykologi.