Termin 2

Vårtermin

Under termin 2 läser alla studenter kurser i pedagogik och handelsrätt.

 

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet (PEAB03)

 

Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs (PEAB04)