Termin 4

Vårtermin. Välj din inriktning:

Termin 4 läser du följande kurser beroende på huvudämne:

Sociologi

Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA04) 30 hp

Pedagogik

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv (PEDB33) 15 hp

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete (PEDB34) 15 hp

Psykologi

Handelsrätt