Termin 5

Hösttermin

Termin 5 läser du 30 högskolepoäng kandidatkurs inom det huvudämne du har valt:

Organisation (sociologi)

Sociologi: Kandidatkurs (SOCK08) 30 hp

Personalutveckling (pedagogik)

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs (PEDK21) 30 hp

 

Arbetsmiljö (psykologi)

Kandidatkurs i psykologi (PSYK11) 30 hp

Arbetsrätt (handelsrätt)

Arbetsrätten i metod och tillämpning (HARH06) 15 hp

Kandidatuppsats - arbetsrätt (HARH16) 15 hp