Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt på Lisa Flower. Foto: Emma Lord.

Lisa Flower

Docent | Biträdande universitetslektor

Porträtt på Lisa Flower. Foto: Emma Lord.

Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

Lojalitetsarbete : Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar

Författare

 • Lisa Flower

Summary, in Swedish

Försvarsadvokaters arbete utspelar sig i emotionellt laddade men emotionellt begränsade situationer. Detta är särskilt påtagligt i brottmålsrättegångar. Upprivna klienter, oförutsebara avbrott, skakande bevis, emotionella målsägande, till och med moralisk misstänksamhet förväntas hanteras på ett korrekt och passande sätt. Den här avhandlingen analyserar hur detta görs i en svensk kontext, med specifikt fokus på brottmålsrättegångar i tingsrätter. Försvarsadvokater tillhör den kategori jurister som endast fått begränsad sociologisk uppmärksamhet. Därför behövs djupare teoretisk och empirisk kunskap om deras praktiker.

Med hjälp av etnografiska fältanteckningar från observationer av över 50 brottmålsrättegångar visar författaren advokaters strategier för att ”göra” lojalitet och teamwork. Intervjuer med 18 advokater har också genomförts för att visa hur försvarsadvokater pratar om sina emotioner och sin professionella roll. Det empiriska materialet, tillsammans med andra källor som en ljudinspelning av en rättegång, analyseras med hjälp av dramaturgiska teorier och teorier om emotionsarbete.

Studien visar hur försvarsadvokater åstadkommer ett professionellt intryck i linje med osynliga emotionella, interaktionella och ceremoniella förväntningar. Försvarsadvokater strävar efter att företräda sina klienter genom att hantera olika framträdande i rättssalen – sina egna, sina klienters och andras – och se till att dessa framträdanden håller sig inom ramen av lagens emotionella regim. Samtidigt förväntas försvaret – försvarsadvokaten och den tilltalade – framstå som enade. De här strategierna innebär emotionsarbete och facework för att bygga upp eller underminera de faktapåståenden som presenteras i en rättegång, genom att dra uppmärksamhet till eller ifrån information eller genom att använda rekvisita.

En brottmålsrättegång visar sig vara en emotionell och interaktionistisk händelse där reproduktionen av försvarsadvokaters lojalitet till sina klienter är central. Dessutom förväntas försvarsadvokater upprätthålla lagens övergripande emotionsregim och dess konstruerade uppdelning mellan rationalitet och emotionalitet. Studien drar slutsatsen att lojalitetsarbete innebär emotionsarbete, facework och teamwork. Den svenska kontexten är synnerligen intressant eftersom den innebär ett subtilt drama i rättssalen och tillbakahållna framträdanden.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2018-10-05

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • Loyalty
 • law
 • emotional regime
 • emotion
 • facework
 • emotion work
 • teamwork
 • Lojalitet
 • lagen
 • emotionsregim
 • emotion
 • facework
 • emotionsarbete
 • teamwork

Status

Published

Handledare

 • Malin Åkerström
 • David Wästerfors

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7753-820-2

Försvarsdatum

30 oktober 2018

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Kulturen auditorium, Tegnérsplatsen, Lund

Opponent

 • Terry A. Maroney (Professor)