Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Liv Sunnercrantz

Doktorand

Sociologi

 

Forsknings- och undervisningsområden:

  • Samhällsvetenskaplig och politisk teori
  • Poststrukturalistisk och postmarxistisk diskursanalys
  • Kunskapssociologi och intellektuella

 

Pågående forskning och undervisning


“Public Intellectuals and Political Intervention”:
Målet med mitt pågående avhandlingsprojekt är att undersöka hur marginaliserade utopiska ideal inom en kort tidsperiod kan bli den gemensamma referensramen för en hel offentliga diskurs, hur tolkningsföreträde i debatten uppnås och hur ideologi blir ”common sense”. Detta gör jag genom att studera debatten kring privatiseringsfrågan i Sverige under krisåren 1988-1993 som empiriskt exempel i en analys inspirerad av poststrukturalistisk diskursanalys och retorisk politisk analys. För att förstå kamper runt meningsskapande, dominans och tolkningsföreträde i debatten för jag en kritisk teoretisk diskussion kring hur ”intellektuella” kan förstås som subjektspositioner.

Undervisning:
Sociologisk teori och kvalitativ metod på grund- och mastersnivå.

 

Publikationer

Bild på Liv Sunnercrantz av Emma Lord
E-post: liv [dot] sunnercrantz [at] soc [dot] lu [dot] se

Doktorand

Sociologi

+46 46 222 88 55

428

31

Liv Sunnercrantz är doktorand i Sociologi med en utbildningsbakgrund i genus och sociologi, med två masters- och magisteruppsatser som båda fokuserat på teoretiska perspektiv kring de intersektionella aspekterna av klass och kön/genus.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten