Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Magnus Ring

Magnus Ring

Universitetslektor

Magnus Ring

Social Rörelse : Begreppsbildningen kring ett mångtydigt fenomen

Social movement : A concept formation

Författare

 • Magnus Ring

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Begreppet social rörlese är ett centralt sociologiskt begrepp. Trots det finns det en rad olika sätt att definiera detta begrepp. Avhandlingen söker svara på frågan vad begreppet social rörelse "betyder". För att svara på den frågan utgår författaren från en arbetsdefinition och en rad dimensioner av begreppet. Via en läsning av begreppets teoretiska utveckling söker författaren efter en definition som både tar hänsyn till komplexiteten i begreppet och dess teoretiska tillämpningar, men samtiigt bibehåller en intention att beteckna centrala samhälleliga aktörer involverade i konflikter rörande vår gemensamma historiska utveckling.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • Sociology
 • Social Movement
 • Concept formation
 • Theories of social movement
 • Sociologi

Status

Published

Handledare

 • Gunnar Andersson

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-231-5

Försvarsdatum

16 mars 2007

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Paelestra, Lund

Opponent

 • Abby Peterson (Professor of Sociology)