Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Den sorterande ordningsmakten - Studier av etnicitet och polisiär kontroll

Redaktör

  • Abby Peterson
  • Malin Åkerström

Summary, in Swedish

Polisforskare talar idag om ”den utökade polisfamiljen”. Den traditionella polisen kompletteras av kommunala, privata och frivilliga organisationer eller grupperingar. Samtidigt står etniska minoriteter alltmer i centrum för samhällets kontrollapparat. Etnicitet har blivit en delikat fråga för myndigheter.Den här antologin uppmärksammar skärningspunkten mellan dessa två processer. På vilka sätt är personers etnicitet föremål för övervakning och polisiär kontroll från polis, vaktbolag, trygghetsarbetare och andra? Vad innebär etnicitet i ett samhälle präglat av en mångfald av polisiära åtgärder, så kallad plural policing?Via olika empiriska undersökningar diskuteras såväl de kontrollerade som kontrollörerna. Ibland utövar ungdomar kontroll i relation till poliser eller ungdomsvårdare, ibland uppfattar sig poliser från etniska minoriteter som övervakade av sina kolleger. Även forskare kan uppfatta sig som kontrollerade i sitt sätt att undersöka och skriva om etnicitet.Antologins författare argumenterar för vikten av inkludera vidare och mera diffusa former av social kontroll än vad som är gängse i samhällsvetenskaplig forskning. Först då kan vi förstå hur idéer om etniska skillnader understöder samhällets strafftänkande och kriminalrättspraktiker.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Bokbox förlag

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • den utökade "polisfamiljen" polisiär kontroll övervakning etnicitet känslighet väktare bevakningsföretag trygghetsarbetare särskilda skoldhem hedersvåld minoriteter migranter kriminaliserad migration

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-86980-60-3