Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogrammet PA

Avancerad nivå, 120 hp, Startar HT. Välj huvudområde: pedagogik, sociologi, psykologi eller arbetsrätt.

OBS! Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor, SAPAR, (120 högskolepoäng) ges för sista gången med start höstterminen 2023. Programmet ersätts med ett nytt, internationellt masterprogram i Human Resources som startar höstterminen 2025.


SAPAR, Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor, 120 högskolepoäng.

Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor är öppet för sökande med kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande och leder fram till en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Möjligheter till avgång på magisternivå finns.

Programmet består under första året dels av tematiska/tvärvetenskapliga, problembaserade kurser, dels av fakultetsgemensamma kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori. Andra året utgörs av fördjupningskurs i det ämne som kandidatexamen tagits i, valbar kurs samt examensarbete.

Mer om utbildningens innehåll

Läs mer om utbildningens innehåll.

Arbetsmarknaden för personalvetare

Läs mer om arbetsmarknaden för personalvetare på PA kandidatprogrammets sidor.

Behörighet

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt, eller motsvarande.

Tänk på att du måste ha fått ut din kandidatexamen för att vara behörig till masterprogrammet.

Ett bra tips är därför att ansöka om kandidatexamen så fort du fått godkänt på din sista kurs. Här kan du läsa allt om examen och hur man ansöker om den:

Att tenta på programmet

Som student på PA-programmet kommer du att gå kurser på olika institutioner och förfarandet kring examinationer (tentor) och praktiska detaljer runt detta kan variera. Information finns på respektive institutions hemsida.

Läs mer om examination här på Sociologiska institutionens sidor om studieinformation.

Ta ut olika examen efter programmet, master eller magister

Läs mer om de olika examen, master eller magister, som du kan ta ut när du läser detta program.

Kontakt

Kontakta HR/PA-programmen


Ansökan

Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor, SAPAR, (120 högskolepoäng) ges för sista gången med start höstterminen 2023. Programmet ersätts med ett nytt, internationellt masterprogram i Human Resources som startar höstterminen 2025.

Utbildningsplan, kursplaner, litteratur, schema

Kursplaner, litteraturlistor och scheman hittar du under respektive termin, se Utbildningens innehåll.