Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Individen som medborgare och konsument

Författare

  • Mikael Klintman

Redaktör

  • Marianne Hall
  • Emma Lund
  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.
- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.
- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.
- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.
- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Sidor

198-209

Publikation/Tidskrift/Serie

Klimatsäkrat Skåne

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

CEC, Lunds universitet

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-981577-4-1