Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olle Frödin, privat foto

Olle Frödin

Docent | Universitetslektor

Olle Frödin, privat foto

Anställningsbidrag: integration eller etnisk segmentering?

Författare

 • Olle Frödin
 • Anders Kjellberg

Summary, in Swedish

Antalet subventionerade jobb har växt samtidigt som andelen utrikes födda bidragsanställda ökat och andelen funktionsnedsatta minskat. Anställningsbidragen är särskilt frekventa i handels-, restaurang-, städ- och bemanningsbranscherna. I föreliggande studie har samtliga nya anställningsbidrag 2016 i de fyra branscherna i Helsingborg undersökts. En tydlig etnisk segmentering påvisas genom att en betydande del av utrikes födda med subventionerade jobb finns hos arbetsgivare med utrikes bakgrund, medan inrikes födda (inklusive nästan alla funktionsnedsatta) vanligen finns hos arbetsgivare med inrikes bakgrund. De flesta bidragsanställda hos arbetsgivarna med utrikes bakgrund finns i mindre företag utan kollektivavtal. En slutsats är att anställningsbidragen riskerar förstärka den etniska segmenteringen på arbetsmarknaden.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2020-04-24

Språk

Svenska

Sidor

30-52

Publikation/Tidskrift/Serie

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Volym

2020

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Ämne

 • Sociology

Nyckelord

 • anställningsbidrag
 • subventionerade jobb
 • etnisk segmentering
 • integration
 • handel
 • hotell- och restaurangbranschen
 • bemanning
 • städbranschen
 • exploatering
 • Helsingborg
 • nystartsjobb
 • instegsjobb
 • lönebidrag
 • extratjänst
 • utvecklinganställning
 • funktionsnedsatt
 • inrikes född
 • utrikes född
 • invandrare
 • Arbetsförmedlingen
 • arbetsgivare
 • anställd
 • subsidized job
 • ethnic segmentation
 • collective agreement
 • disabled
 • foreign-born
 • kollektivavtal
 • sociologi
 • socciology
 • migration
 • privata tjänstenäringar
 • låglönejobb
 • utländsk bakgrund
 • småföretag
 • nyanlända
 • långtidsarbetslösa
 • a-kassa
 • fackförening

Status

Published

Projekt

 • Anställningsbidrag inom handeln

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1400-9692