Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olle Frödin, privat foto

Olle Frödin

Docent | Universitetslektor

Olle Frödin, privat foto

Transnationalism, integration och etnisk organisering : En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling

Författare

  • Olle Frödin
  • Axel Fredholm

Summary, in Swedish

Artikeln undersöker svenska etniska organisationers verksamheter i syfte att belysa hur detta organisatoriska fält har förändrats under de senaste decennierna. Studien bygger på en totalundersökning av de 52 riksförbund som fått bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den visar att det etniska organisationsfältet kännetecknas av både kontinuitet och förändring. Kulturella aktiviteter var i särklass vanligast och arrangerades ofta i samverkan med olika studieförbund, vilket tyder på att folkrörelsemodellens inflytande över fältet är fortsatt stark. Det förekom större variation ifråga om integrationsfrämjande verksamheter, vilket dels antyder att organisationerna svarar mot skilda medlemsbehov, dels att några organisationer tycks ha iklätt sig rollen som välfärdsproducenter, främst för att bistå medlemmar att orientera sig i relation till olika myndigheter. Studien visar att utvecklingen inom det svenska etniska organisationsfältet uppvisar tecken på spårbunden kontinuitet, samtidigt som fältet innehåller nya inslag och tydliga tecken på förändring, i form av ett ökat inslag av transnationella samverkansformer, liksom indikationer på att det skett en transnationalisering av de etniska organisationernas politiska förhållningsätt och opinionsbildningsfunktion, exempelvis genom att webplattformar kan rikta sig mot en internationell publik.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2021-12-14

Språk

Svenska

Sidor

311-338

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociologisk Forskning

Volym

58

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Sveriges Sociologförbund

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • integration
  • etnicitet
  • migration
  • civilsamhälle
  • folkrörelser

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0038-0342