Ämnet pedagogik

Pedagogik är ett av Sociologiska institutionens tre ämnen

Pedagogik handlar om samspelet mellan individ och omgivning, om villkor för lärande, kunskapsbildning och utveckling.

Ämnet pedagogik har under åren fyllt olika funktioner på grundutbildningen (i kraft av eget ämne; som en del av Personal- och arbetslivsprogrammet och det Beteendevetenskapliga programmet, samt inom lärarutbildningen, etc.). Sedan 2019 har en omorganisation av det befintliga kursutbudet påbörjats och vi kommer i framtiden inte att erbjuda kurser i ämnet pedagogik. Däremot kommer ämnet att fortsättningsvis vara representerat i Personal- och arbetslivsprogrammet och det Beteendevetenskapliga programmet. Ämnet pedagogik kommer inom ramen för PA-programmet att uppgå i ett nytt huvudområde, och institutionen planerar för att kunna sjösätta en sådan omvandling på kandidatnivå under hösten 2021.
 

Vår utbildning i pedagogik

Utbildning i ämnet pedagogik finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa kandidatprogrammen Personal och arbetslivsprogrammet med huvudämne pedagogik. Följande masterprogram finns hos oss med pedagogik som huvudområde: Delevopment Studies, Gender Studies, Global studies, Personal och arbetslivsfrågor och Samhällsvetenskap socialantropologi.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.

För lärarkompetens inom svenska skolväsendet krävs den utbildning i pedagogik som ingår i respektive utbildningsprogram vid lärarhögskolorna.

Studievägledning & exp.

Pedagogik

Utbildningsadministratör, pedagogik
Susanne Lindberg
Telefon: +46 46-222 88 44
E-post: info [at] soc [dot] lu [dot] se

Studievägledare
Caroline Spannel Brnelic
Telefon: +46 46 222 87 38
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se