Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avdelningen för pedagogik

Sociologiska institutionen har tre ämnen under samma tak. Pedagogik är ett av dem.
Pedagogik handlar om samspelet mellan individ och omgivning, om villkor för lärande, kunskapsbildning och utveckling.

Studier i pedagogik ger möjlighet att skapa förståelse för egen och andras utveckling i både utbildningssituationer, i arbetslivet och på fritiden. Pedagogisk kompetens efterfrågas i allt högre grad inom en mängd olika områden. 

  • Vad behöver vi lära oss idag för att kunna möta morgondagens kunskapsbehov? 
  • Vilka är de bästa förutsättningarna för lärande och kunskapsutveckling - för olika individer, olika grupper och i olika sammanhang? 
  • Hur kan man förändra en arbetsorganisation med hjälp av utbildning eller andra utvecklingsinsatser? 
  • Vad betyder det mångkulturella samhället för barns och ungdomars utveckling? 
  • Kan man lära sig att bli en bra ledare?
  • Varför ska man utvärdera utbildningsinsatser - och hur gör man egentligen?

Detta är exempel på frågeställningar du möter när du studerar pedagogik. 

Forskning i pedagogik på institutionen

Pedagogiska avdelningens forskningsintressen och -aktiviteter sträcker sig över ett brett och varierat område inom pedagogik:

  • pedagogisk teori, filosofi och idéhistoria;
  • skolforskning och lärarutbildning, med särskilt fokus på utvärdering, digitala teknologier, pedagogisk retorik samt privatisering och marknadisering av utbildning;
  • arbetspedagogik, vuxenpedagogik och folkbildning, med särskilt fokus på lärande, kompetensutveckling och ledarskap samt interkulturella lärandemiljöer;
  • globala processer inom utbildning och jämförande pedagogik, med särskilt fokus på transnationell utbildningspolitik, styrning och kunskapsöverföring samt utbildning i utvecklingskontexter.

Pedagogiska teoretiska och empiriska studier genomförs båda på makronivå och mikronivå.

Vår utbildning i pedagogik

Utbildning i ämnet pedagogik finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa kandidatprogrammen Beteendevetenskapligt kandidatprogram och Personal och arbetslivsprogrammet med huvudämne pedagogik. Följande masterprogram finns hos oss med pedagogik som huvudområde: Delevopment Studies, Gender Studies, Global studies, Personal och arbetslivsfrågor och Samhällsvetenskap socialantropologi.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.

På grundnivå kan pedagogik läsas upp till 90 högskolepoäng och utgöra huvudområde i en filosofie kandidatexamen (180 hp). Efter kandidatexamen kan pedagogik läsas på avancerad nivå och leda fram till en filosofie magisterexamen (ett år) eller en filosofie masterexamen (två år).

För lärarkompetens inom svenska skolväsendet krävs den utbildning i pedagogik som ingår i respektive utbildningsprogram vid lärarhögskolorna.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten