Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

Vårt samarbete med det omgivande samhället
I Lunds universitets strategiska plan har samverkan en viktigt roll. Sociologiska institutionen har en lång tradition av nära samarbete med det omgivande samhället. På dessa samverkanssidor hittar du aktuella exempel där vi på Sociologen samverkar med olika aktörer ute i samhället.

Man med tatuerad hand och mössa tittar tankfullt.

  Samverkansråd vid Sociologiska institutionen

  Under hösten 2018 har Sociologiska institutionen formaliserat våra olika samverkansinitiativ genom etableringen av ett samverkansråd.

  Syftet med samverkansrådet är att få en mer kontinuerlig dialog mellan våra olika organisationer, för att fördjupa och förhoppningsvis också bredda våra idéer och tankar kring hur vi kan skapa konstruktiva, innovativa och spännande samarbeten.

  I Sociologiska institutionens samverkansråd ingår:

  • Kulturförvaltningen Lunds kommun
  • Stadsledningskontoret, Landskrona stad
  • Kulturförvaltningen, Region Skåne
  • Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Skåne
  • Strategisk avdelning Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö Stad

  Samverkan med Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen Region Skåne och Sociologiska institutionen har tecknat ett övergripande samverkansavtal.

   Mats Hallberg


   – För oss på Kulturförvaltningen är samarbetet med Sociologiska institutionen värdefullt eftersom det ger oss en vetenskaplig grund för det regionala utvecklingsarbetet och för nämndens nya kulturpolitiska uppdrag. Det ger oss också en akademisk förankring av vår personals kompetensutveckling säger Mats Hallberg, Avdelningschef och biträdande kulturchef, Region Skånes Kulturförvaltning.

   Tillsammans med Kulturförvaltningen har vi identifierat ett antal samverkansområden, angelägna undersökningsområden och forskningsfrågor. Vi har utvecklat former för kvalificerade studentinsatser, som t ex uppsatsarbeten och verksamhetsförlagd utbildning, praktikplatser och studentmedarbetarplatser.

   Inom ramarna för samverkansavtalet bedrivs olika projekt med särskilda avtal där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras. Sedan 2013 har ett antal projekt genomförts i samverkan.

    Exempel på projekt

    Samverkan med Landskrona Foto

    Landskrona Foto och Sociologiska institutionen samverkar i syfte att stärka både fotografins ställning samt forskningen om foto i Sverige.

    Avsikten med samarbetet är att inventera och värdera behovet av olika insatser och aktiveter för att säkerställa att värdefull kunskap och material relaterat till fotografi inte går förlorad. Samarbetet syftar även till att öka förståelsen för, färdigheterna kring, upplevelser och tolkningar av foto samt fotots roll i vetenskaplig forskning och kunskap, men även i formandet av vår bild av samhället och världen.

    Kontakt: Britt-Marie Johansson, Christer Lindberg, Chris Mathieu.

    Projekt Rädda bildminnet

    Pågående.

    Projektet Rädda bildminnet har två syften. Det första är att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar. Det andra syftet är att bygga upp och tillgängliggöra skånska fotosamlingar för forskarsamhället i form av ett fotografiskt samlings- och forskningscentrum i Landskrona. Projektet är ett samarbete mellan Landskrona Foto och Sociologiska institutionen och kommer att fokusera på fotografiska samlingar i Skåne och dess nytta och intresse för forskningen.

    Kontakt: Britt-Marie Johansson, Alison Gerber

    Samverkan med Malmö stad

    Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Strategiska avdelningen i Malmö stad.

    Sociologiska institutionen och Malmö stad bedriver samverkan sedan augusti 2014 genom en tillsatt halvtidstjänst på Strategiska avdelningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i Malmö stad.

    Samverkansområden:

    • Utveckla former för kvalificerade studentinsatser, t ex uppsatsarbeten och praktikplatser
    • Utbyte av utbildning och kompetensutveckling
    • Föreläsningar och liknande insatser för genomförs för varandra

    Kontakt: Agneta Mallén

     

    Utställning i samarbete med Landskrona Foto!

    4 april - 19 maj 2019 visas fotoutställningen  “Pierre Bourdieu: In Algeria. Testimonies of Uprooting.” med ett urval av de foto som den franske sociologen Bourdieu tog i Algeriet under åren 1957 till 1960.

    Var? Landskrona Fotos nya lokaler i Landskrona.

    Arrangörer: Sociologiska institutionen, i samverkan med Landskrona Foto

    Olika arrangemang kommer att ordnas i samband med utställningen. Mer information kommer. Läs mer om utställningen på tidningen Camera Austria Internationals webbplats.

    Sociologen Pierre Bourdieu är bland annat känd för sina teorier om kulturellt kapital.

     

     

     

    Sociologiska institutionen
    Lunds universitet
    Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
    Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
    Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

    Samhällsvetenskapliga fakulteten