Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bidra till lärobok om sociologins klassiker!

Finns det någon klassiker du brinner extra mycket för? Redaktörerna Lisa Eklund och Bo Isenberg söker bidrag till lärobok i klassisk sociologi.

Bakgrund: Ofta presenteras klassisk sociologi som om den bara utgjordes av män, och i bästa fall nämns kvinnorna i förbifarten. Trots att denna presentation av sociologins klassiker inte sällan kritiseras för att ha skrivit ut kvinnorna ur historien, finns det en tendens att den reproduceras. Allt som oftast är det manliga sociologer som tar plats i läroböcker, eller så finns det de som bara fokuserar på kvinnor och feministisk teori.

Syfte: Syftet med denna antologi är att utgå från de sociologiska klassikerna i bredare bemärkelse och ta fasta på deras respektive bidrag till sociologin, oavsett om det främst handlar om hur klass, genus, etnicitet eller något annat teoretiserats. Tanken är att en sådan antologi skulle utgöra en välbehövd lärobok i sociologi på A/B-nivå.

Innehåll: Bokens upplägg skulle utgå från några av de viktigaste klassikerna där kvinnliga sociologer som Harriet Martineau, Jane Addams, Charlotte Perkins Gilman m.fl. får ta plats jämsides de manliga sociologerna som Karl Marx, Émile Durkheim, Georg Simmel, Max Weber m.fl. W.E.B. Du Bois är en annan sociolog som under lång tid hamnade utanför sociologins kärna.

Upplägg: Varje kapitel fokuserar på en teoretiker och dennes viktigaste bidrag till sociologin (både begreppsligt/teoretiskt och metodologiskt (i de fall det är relevant)), och bör ta ställning till hur dessa bidrag:

  • Kan sättas i sitt historiska sammanhang
  • Har påverkat samhällsvetenskapen och samhällsdebatten
  • Är relevanta för att förstå dagens samhälle
  • Påverkat senare begrepp och teorier

I den mån en teoretiker knyter an till en annan teoretiker (personligen eller bygger vidare på/tar avstånd från denne etc.) får detta gärna belysas. Även biografiska detaljer relevanta för de vetenskapliga bidragen får gärna omnämnas, men ska inte vara huvudfokus.

Texterna ska vara hyfsat lättillgängliga, och med diskussionsfrågor och tips på vidare läsning efter varje kapitel. Varje kapitel bör omfatta cirka 7000 ord.

Vi har följande teoretiker (alla utom Comte födda under 1800-talet) i åtanke (i kronologisk ordning), men är mer än öppna för att andra personer ingår i antologin::

Auguste Comte
Harriet Martineau
Karl Marx
Vilfredo Pareto
Ferdinand Tönnies
Émile Durkheim
Georg Simmel
Anna Julia Cooper
Beatrice Potter Webb
Charlotte Perkins Gilman
Jane Addams
George Herbert Mead
Max Weber
W.E.B. Du Bois
Marianne Weber

Är du intresserad av att medverka? Mejla då ett förslag till Lisa Eklund (lisa [dot] eklund [at] soc [dot] lu [dot] se) och Bo Isenberg (bo [dot] isenberg [at] soc [dot] lu [dot] se) och ange följande (på ca 600 ord) innan 1 september 2019:

  • Motivera varför just ”din” sociolog har bidragit till sociologin.
  • Specificera vilka begrepp, teorier, perspektiv och metoder som är extra intressanta och relevanta.
  • Nämn hur dessa bidrag influerat den senare sociologin och samhällsdebatten.


Förläggare: Johan Lindgren, Studentlitteratur

Planerat utgivningsår: 2021

Sidansvarig:

KONTAKTA REDAKTÖRERNA

Lisa Eklund
lisa [dot] eklund [at] soc [dot] lu [dot] se

Bo Isenberg
bo [dot] isenberg [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten