Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avdelningen för socialantropologi

Socialantropologi är ett av Sociologiska institutionens tre ämnen

Socialantropologi handlar om sambandet mellan kultur och människan som individ, människan som samhällsvarelse och människan i en globaliserad värld. Världen präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. För att hantera samtidens utmaningar måste man vara nytänkande, och socialantropologins verktyg gör detta möjligt. Antropologer utforskar hur människors tänkesätt påverkar deras samhällen och, omvänt, hur samhälle och kultur får människor att tänka och handla som de gör.

 

Person blickar ut över livlig stadsgata. Foto: Pixabay

Vi försöker förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Många av våra studier är komparativa, vilket betyder att vi jämför ett samhälle med andra samhällsgemenskaper som står att finna runt om i världen.

Vad kan det till exempel finnas för gemensamma drag mellan det svenska julfirandet och en gåvoceremoni på Nya Guinea? Detta sökande efter en sammanhängande kulturförståelse, som tar fasta på såväl likheter som skillnader, skiljer socialantropologin från andra samhällsvetenskaper.

Observation i en främmande miljö

Den antropologiska forskningsmetoden är också speciell, den kallas fältarbete och kan beskrivas som deltagande och observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod. Fältarbetet kan ske hos en liten folkgrupp i tredje världen, lika väl som i en modern subkultur, miljö eller organisation i Europa. Det är inte ovanligt att antropologen lever i den främmande miljön under en period på ett eller två år. Till skillnad från allmän kulturforskning nöjer sig antropologen inte med att göra intervjuer eller läsa, utan antropologen deltar i det dagliga livet för att sätta sig in i människornas erfarenheter och tolkning.

Socialantropologer forskar på alla aspekter av den mänskliga kulturen, bland annat utifrån ekonomiska, politiska, sociala, personliga, rituella och religiösa infallsvinklar. I USA kallas ämnet kulturantropologi.

Utbildning

Utbildning i socialantropologi  ger dig förståelse för skillnaden mellan människors avsikter och deras levda praktik. Du får viktiga kompetenser för att arbeta med utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Samverkan med organisationer och myndigheter är en integrerad del av utbildningen. Du förbereds för arbete med interkulturell kommunikation och mångkulturell kompetens både nationellt och internationellt.

Vi erbjuder både kurser och program i ämnet socialantropologi.

Sök i listan efter socialantropologi här på sidan Utbildning.

Exempel på examensarbete i kursen "Visuell antropologi".

Intervju på engelska om masterprogrammet: What Jesse says about the Master's in Social Anthropology

Bild på Jesse Wasson som läst socialantropologi. Foto.

Forskning

Forskning inom socialantropologi innefattar både teoretisk och empirisk analys av olika samhälleliga och kulturella processer i ett världsomfattande perspektiv.

Forskningsmässigt utgör avdelningen för socialantropologi på Sociologiska institutionen i dagsläget en relativt liten forskningsmiljö präglad av mångfald, nyfikenhet och kritiskt tänkande.

Nuvarande forskning spänner över ett brett fält innefattande:

  • flyktingskap och integration,
  • mänskliga rättigheter,
  • nationalism,
  • sociala rörelser,
  • policy,
  • kriminellt och politiskt våld,
  • sexarbete,
  • social stigmatisering såväl som
  • museiologi och
  • visuell antropologi.

Läs mer om forskningsmiljön Socialantropologi.