Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Rasmus Ahlstrand. Foto: Emma Lord.

Rasmus Ahlstrand

Postdoc

Porträtt Rasmus Ahlstrand. Foto: Emma Lord.

Structures of subcontracting : Work organisation, control, and labour in the Swedish building sector

Författare

 • Rasmus Ahlstrand

Summary, in Swedish

Svensk byggindustri är under förändring. Stora delar av produktionen läggs idag ut på entreprenad och byggföretag förlitar sig på underentreprenörer i större utsträckning än tidigare. Som en del av en global trend av kostnadsreducering inom byggindustrin, försöker byggföretag minimera antalet anställda hantverkare och istället utkontraktera arbete till underentreprenörer i strävan efter organisatorisk flexibilitet. Under de senaste femton åren har denna utveckling ökat i omfattning i och med utökningen av den Europeiska Unionens (EU) inre marknad och inkluderandet av nya medlemsstater från framförallt Central- och Östeuropa 2004 och 2007.
Med utgångspunkt i sociologisk teori om arbetsorganisationer och arbetsprocesser (Thompson and McHugh, 2002; Thompson and Smith, 2010) analyserar jag i denna studie användningen av underentreprenörer med hjälp av kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer från byggarbetsplatser. Jag utforskar organiseringen av arbete inom två byggföretag baserat på en fallstudiedesign med syftet att undersöka nya former av arbetsorganisation som ett resultat av ökad utkontraktering. I analysen identifierar jag olika former av utkontraktering som bygger på avvägandet mellan pris, kvalité och trovärdighet, men där tillgången till billig arbetskraft genom EUs inre marknad uppmuntrar företag att i större utsträckning utgå från pris – oavsett kvalité och trovärdighet hos underentreprenören ifråga. Studiens huvudsakliga bidrag är användningen av det jag valt att kalla för maskerad bemanning – en inte tidigare konceptualiserad typ av utkontraktering som förklarar hur företag under förevändningen att de lägger ut arbete på entreprenad egentligen döljer, eller maskerar, att entreprenadfirmor används enligt principer om bemanning. Jag visar att det skifte i styrning och kontroll av arbete, det vill säga det skifte i arbetsledning som utkontraktering vanligtvis innebär, uteblir i vissa typer av överenskommelser och att snarare än att bara koordinera arbetet som i vanliga fall, så arbetsleder huvudentreprenören det dagliga arbetet i dessa. Detta inkluderar såväl att ha uppsikt över som att styra arbetsprocessen och innebär alltså att trots att delar av produktionen läggs ut på entreprenad till externa aktörer, så är det huvudentreprenören som styr och leder arbetet på plats. Det är dessa överenskommelser jag har valt att kalla för maskerad bemanning, och maskerad bemanning är alltså ett icke-tillåtet sätt att förmedla och använda arbetskraft genom underentreprenörer.
Sammanfattningsvis så argumenterar jag för att byggföretagens ändrade praxis i avvägningen mellan kvalité och pris bidrar till vad som kan ses som en strukturomvandling i svensk byggindustri. Denna strukturomvandling utmärks inte minst av den uppsjö av möjligheter som både huvud- och underentreprenörer har när det kommer till att skjuta ifrån sig dels produktionskostnader, men också arbetsgivaransvar. Samtidigt uppenbarar det också både spänningar, motsättningar och konflikter i arbetsprocessen och i omstruktureringen av arbete som sådant.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2022-01-10

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • work organisation
 • control
 • subcontracting
 • masked staffing
 • labour process
 • work organisation
 • control
 • subcontracting
 • masked staffing
 • labour process

Aktiv

Published

Handledare

 • Sara Eldén
 • Christopher Mathieu

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-107-8
 • ISBN: 978-91-8039-108-5

Försvarsdatum

11 februari 2022

Försvarstid

10:00

Försvarsplats

Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund.

Opponent

 • Paul Stewart (Professor)