Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SamTech, ett vetenskapligt nätverk

SamTech – samhällsvetenskapliga perspektiv på teknik

 

En bild på en cyborg
Bild: Pixabay

Samtech är ett samhällsvetenskapligt nätverk med fokus på digitalisering, artificiell intellegens, robotics, sakernas internet och andra smarta lösningar.

Vi strävar efter att

  • Vara en arena för kunskapsutbyte och lärande
  • Utgöra en supportiv och granskande miljö i medlemmarnas arbete med forskning, utbildning och samverkan
  • Vara opinionsbildande kring vikten av samhällsvetenskapliga perspektiv på teknikanvändning och teknikutveckling, både internt inom universitetet och utanför
  • Bygga forskningsmiljöer och initiera ansökningsarbete för tvärvetenskaplig och annan forskning
  • Konstruktivt bidra till att fakultetens program och kurser har examensmål och kursmål kopplade till digital literacy, särskilt till kritiska förmågor i en digital värld.
  • Skapa samverkan med omgivande samhället

Vill du delta?

Nätverket välkomnar forskare och lärare på samhällsvetenskapliga fakulteten och deras samarbetspartners.

Var och en deltar efter sin förmåga, intresse och tid. Du behöver inte vara expert på digitalteknik eller vilja bli det, men nyfiken på vad tekniken gör med människor, relationer, organisationer och samhället. Vill du sätta upp dig som medlem och komma med på sändlistan så du får information direkt om vår verksamhet samt få tillgång till gruppens LU-box mapp, kontakta huvudkoordinator: Daniel Møller Ølgaard, Daniel [dot] moller_olgaard [at] svet [dot] lu [dot] se

Vill du vara med på en workshop?

På workshops och seminarier jobbar nätverket SamTech med frågor om digitalisering, artificiell intelligens, datamining, robotics och samhällsvetenskapliga frågor kring denna teknik.

Du behöver inte kunna något om tekniken specifikt för att delta. Du kan vara intresserad av att orientera dig eller vilja använda dina kompetenser på nya forskningsområden.

Du som redan nu undervisar och/eller forskar med samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga perspektiv på digitaliseringen är också välkommen att vara med i nätverket. Kontakta huvudkoordinator Daniel Møller Ølgaard, Daniel [dot] moller_olgaard [at] svet [dot] lu [dot] se.

Publikationer

Digital Clients: An Example of People Production in Social Work
Social Inclusion
Elizabeth Martinell Barfoed, 2019.

Socialt arbete och pappersgöra: Mellan klient och digitala dokument
Katarina Jacobsson & Elizabeth Martinell Barfoed, 2019

Att undersöka nätet ur ett normperspektiv
Kriminologiska metoder och internet.
Karl Dahlstrand & Måns Svensson, 2017.

Empirisk studie av sociala medier i professionella organisationer 2013-2016: Skola, social omsorg, och bibliotek
Karl Rönkkö, Måns Svensson, Lupita Svensson & Hanna Carlsson, 2017.

Law and Digital Society
Stefan Larsson & Måns Svensson, 2017.

Policy och juridisk styrning
Stefan Larsson & Måns Svensson, 2017. Law and Digital Society.

Working and Organizing in the Digital Age
Stephan Schaefer, Magnus Andersson, Elizabeth Bjarnason & Kristofer Hansson, 2018.

Forskningsprojekt

Events

Se webbplatsen för AI Lund ai.lu.se/events för aktuella kalendariehändelser.

Redan genomförda events på Sociologiska institutionen:

SamTechs historia

SamTech startades i februari 2018.
Läs mer.