Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Sara Eldén

Docent | Universitetslektor | Studierektor för forskarutbildningen

Porträtt Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Konsten att lyckas som par : Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

Författare

 • Sara Eldén

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen fokuserar den framväxande populärterapeutiska kulturen om och för heterosexuella par. Tre fallstudier har utförts; självhjälpsböcker för par, tv-program med relationsfokus samt diskussionsforum på Internet, kopplade till tv-programmen. Den populärterapeutiska kulturen analyseras och diskuteras i relation till teorier om vardagens psykologisering, samt teorier om individualiseringens effekter på par- och familjerelationer (senmodern sociologi), i kritisk dialog med feministisk forskning.

I avhandlingen argumenteras för nödvändigheten att kritiskt analysera individualiseringsprocessens effekter på parrelationer och kön. I den populärterapeutiska berättelsen konstrueras ett autonomt ansvarstagande par; ett par som ses som autonom och ansvarigt för att utföra ”pararbete”, men som samtidigt är beroende av den populärterapeutiska expertisens definition av ideal om ”det goda paret” liksom av metoder och verktyg för att förverkliga idealet. Effekten av detta är att den populärterapeutiska berättelsen (på tvärs mot den senmoderna karaktäriseringen) reproducerar meningskonstituerande manus för det heterosexuella paret.

Konstruktionen av det autonoma ansvarstagande paret möjliggör också reproduktion av könade stereotyper liksom av könsojämlikhet. Svensk populärterapi talar oftast om paret i könsneutrala termer, men de generaliserade ”verktyg” som erbjuds de deltagande kvinnorna och männen i tv-programmen resulterar i praktiken i en reproduktion av traditionella könsroller: män ”handlar”, ”sätter gränser”, och uppmanas vända sig utåt mot offentligheten, medan kvinnor ska komma i kontakt med sina känslor, ”speglar” männen och uppmanas avstå från att vara ”kontrollerande”. Ojämlikheter relaterade till sociala strukturer och kulturella normer för kön, så som ojämlik omsorgs- och hushållsarbetsdelning, formuleras inte heller som ett ”parproblem” i diskursen utan blir, vad jag kallar, ett ”jämlikt problem”, formulerat i termer av individuella, personliga ”olikheter”.

Den populärterapeutiska berättelsen om paret utmanas dock av de (framförallt kvinnliga) skribenterna på webbforumet. Det könsneutrala talet om den heterosexuella parrelationen ifrågasätts här – implicit och explicit – i skribenternas kritiska diskussioner om programmen och, framförallt, i deras delande av egna berättelser. Populärterapeutisk kultur om och för par kan därmed – genom att ge offentlig legitimitet åt parproblem – indirekt vara en utmaning av inte bara dikotomin privat-offentligt utan även dikotomin personligt-politiskt.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Dissertation in Sociology

Volym

85

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • couple relationships
 • gender equality
 • gender inequality
 • feminism
 • household work
 • popular therapy
 • therapeutic culture
 • experts
 • individualization
 • late modernity
 • cultural narratives
 • collective narratives
 • private-public
 • media images
 • self-help books
 • TV programs
 • Internet

Status

Published

Handledare

 • Johanna Esseveld

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1102-4712
 • ISBN: 91-7267-286-2

Försvarsdatum

17 april 2009

Försvarstid

13:15

Försvarsplats

Kulturens auditorium, Lund

Opponent

 • Thomas Johansson (Professor)