Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sophia Yakhlef

Doktorand 

Sociologi

 

Främsta forskningsområden 

  • Samarbete mellan gränspolisorganisationer  
  • Identitet och emotioner  

 

Undervisningsområden 

  • Sociologisk teori
  • Organisation  
  • Kvalitativ metod 
  • Kriminologi  

 

Pågående forskning 

Projektet ”Turnstone”. En undersökning av samarbetet mellan gränspolis, gränsbevakning och kustbevakning i Östersjöområdet.

För gränsmyndigheter i Östersjöområdet har samarbete blivit en viktig effekt av deltagandet i EU och Schengenavtalet. Gränsövergångar kan inte längre enbart övervakas med hjälp av passkontroller, utan är beroende av samarbetet mellan gränsmyndigheter. Detta innebär att nya gränsbevakningsnätverk bildas utöver nationella myndigheters nätverk. Nätverken baseras på gemensamma förståelser om att stå på samma sida (”befinna sig på samma sida om gränsen”), förtroende, och humor. Min forskning baseras på fältarbete och intervjuer från gränsmyndigheter i fem Schengenländer (Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige). Jag fokuserar främst på de mekanismer och vardagliga arbete som skapar upplevelsen av en (ny) gemensam europeisk gränspoliskultur. 


 

Publikationer

Sophia Yakhlef
E-post: sophia [dot] yakhlef [at] soc [dot] lu [dot] se

Doktorand

Sociologi

+46 46 222 88 56

341

31

Projekt

Projektet ”Turnstone”. En undersökning av samarbetet mellan gränspolis och kustbevakning i Östersjöområdet

Syftet med projektet är att utifrån empiriska material (intervjuer och fältobservationer) kartlägga och analysera hur personalen inom de olika gränsmyndigheterna upplever, tolkar, och definierar de organisatoriska, kulturella, historiska och rättsliga skillnader mellan gränsmyndigheter. Dessutom är syftet att kartlägga och analysera hur resenärer upplever, tolkar, och definierar fri rörlighet i regionen i förhållande till gränsmyndigheter.

  • Delvis finansierat av Europeiska kommissionen 

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten