Tidigare givna prov

Exempel på gamla salstentor

När du studerar inför en salstenta finns ibland möjlighet att titta på frågorna från gamla tentor. När det finns gamla salstentor läggs de ut på kursplattformen Canvas och i viss mån även här på denna sida. Observera att de gamla tentorna kan vara baserade på annan litteratur och vara gjorda av andra lärare än de som är aktuella för din tenta.

Sociologi: Grundkurs (SOCA20)
Sociologi: Socialpsykologi,  Introduktion till studierav sociala interaktioner (SOCA30)

 

Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling (SOCA26)

 

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori (PEAB01)
Ges endast inom Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA)

 

  Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi (SOCB40)
  Ges endast inom kandidatprogrammet Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional planering

   

  Sociologi: Kriminologi (SOCA74)
  Ges endast inom kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI)

   


  Kurser som inte längre ges

   

  Grundkurs socialantropologi (SANA13)
  Upphörde efter vårterminen 2019

   

  Socialpsykologi (SOCA13)
  Upphörde efter vårterminen 2019

   

  Klass, kön och etnicitet (SOCA45)
  Upphörde efter vårterminen 2019

   

  Organisationer och sociologisk omvärldsanalys (SOCA63)
  Upphörde efter vårterminen 2019