Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare givna salstentor

Exempel på gamla salsprov/salstentamen

När du studerar inför en salstenta finns ibland möjlighet att titta på frågorna från gamla tentor. När det finns gamla salstentor läggs de ut på kursplattformen Canvas och i viss mån även här på denna sida. Observera att de gamla tentorna kan vara baserade på annan litteratur och vara gjorda av andra lärare än de som är aktuella för din tenta.

Gamla tentor för kurser som fortfarande ges

Sociologi: Grundkurs (SOCA20) och

Sociologi: Socialpsykologi,  Introduktion till studierav sociala interaktioner (SOCA30)

Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling (SOCA26)

Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori (PEAB01)

PEAB01 ges endast inom Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (SGPEA)

Delkurs 1

Delkurs 2

Sociologi: Planeringens förutsättningar - introduktion till sociologi (SOCB40)

SOCB40 ges endast inom kandidatprogrammet Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional planering

Sociologi: Kriminologi (SOCA74)

SOCA74 ges endast inom kandidatprogrammet i kriminologi (SGKRI)

Delkurs 1

Delkurs 2


Kurser som inte längre ges

Grundkurs socialantropologi (SANA13)
Upphörde efter vårterminen 2019

Socialpsykologi (SOCA13)
Upphörde efter vårterminen 2019

 

Klass, kön och etnicitet (SOCA45)
Upphörde efter vårterminen 2019

 

Organisationer och sociologisk omvärldsanalys (SOCA63)
Upphörde efter vårterminen 2019