Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Susanne Boethius. Foto.

Susanne Boethius

Forskare

Porträtt Susanne Boethius. Foto.

Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

Men, violence and moral work : Reports from help-seeking men at treatment centrers working with violence in close relationships

Författare

 • Susanne Boethius

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

I Män, våld och moralarbete uppmärksammas hur män, som frivilligt sökt sig till verksamheter där det erbjuds behandling för våld i nära relationer, rapporterar om sina erfarenheter. Rapporteringarna består dels av svar på frågeformulär, dels genom deltagande i samtalsintervjuer.

Författaren analyserar hur männen förklarar sina handlingar och gestaltar återberättade erfarenheter av våld och behandling. Samtliga intervjuade män framhåller moraliskt försvarbara identitetsbeskrivningar och i boken identifieras hur männen, med hjälp av redovisande förklaringar och stödjande karaktärsframställningar, genomför detta moralarbete.

Vidare framkommer det hur männen växlar när det handlar om ansvarstagande. Våldshandlingarna i sig beskrivs med ansvarsbefriande redogörelser, medan ansvarstagande redogörelser framkommer i beskrivningar om hur männen försökt undvika våldet.

Männen i studien försöker även nyansera bilden av mäns våld mot kvinnor genom att förhandla om begreppen våld, kvinnomisshandlare och misshandel. Männen ger beskrivningar som luckrar upp bilden av ett tydligt offer och en tydlig gärningsman och framställer våldet som något relationellt som grundas i ansträngda situationer och livsöden.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Dissertations in Sociology

Volym

110

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Sociology

Nyckelord

 • mäns våld mot kvinnor
 • våld
 • behandling av män
 • moralarbete
 • accounts
 • våldsamma män
 • Våld i nära relationer

Status

Published

Handledare

 • Malin Åkerström

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1102-4712
 • ISBN: 978-91-7623-451-8
 • ISBN: 978-91-7623-450-1

Försvarsdatum

2 oktober 2015

Försvarstid

14:00

Försvarsplats

Kulturens Auditorium, Tegnérsplatsen, Lund

Opponent

 • Tove Pettersson (Docent)