Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tova Höjdestrand

Tova Höjdestrand

Docent | Universitetslektor

Tova Höjdestrand

Fosterland, familj och föräldraföreningar: moralisk mobilisering och myndighetsmisstro i dagens Ryssland

Författare

 • Tova Höjdestrand

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined
I Ryssland har familj och familjevärderingar sedan mitten på 2000-talet kommit att bli centrala för en allmän ideologisk svängning mot konservativa värderingar och patriotism. Symptomatisk för denna tendens är den så kallade Föräldrarörelsen, en växande och starkt nationalistisk gräsrotsmobilisering med syfte att försvara föregivet traditionella ryska familjevärderingar mot förmodat destruktiv västerländskt moraliskt inflytande. Föräldrarörelsen primära fokus är en pågående anpassning av rysk lagstiftning till FN:s konvention om barnets rättigheter, vilket av ortodoxa ultranationalister ses som en konspiratorisk västerländsk strategi med syftet att eliminera familjen som institution och, därmed, även rysk kultur och tradition som helhet. Men kampanjens popularitet bottnar även i den generella ryska misstron mot den egna statsadministrationen, som antas missbruka Barnkonventionen för att förvärra korruption och maktmissbruk. Dessa skilda lokaliseringar av ansvar – ”våra” byråkrater versus ”deras” fientliga imperialism – förenas i svartmålningar av västerländska (i synnerhet skandinaviska) system för barnskydd som får representera en dystopisk rysk framtid. Artikeln diskuterar implikationerna av denna sammanblandning för Familjerörelsens förmåga att locka anhängare och få sin röst hörd offentligt.

Avdelning/ar

 • Socialantropologi

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

254-329

Publikation/Tidskrift/Serie

Nordisk Østforum

Volym

28

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Cappelen Damm Akademisk

Ämne

 • Social Anthropology

Nyckelord

 • barns rättigheter
 • mänskliga rättigheter
 • global styrning
 • nationell identitet
 • nationalism
 • sociala rörelser
 • civilsamhälle
 • Ryssland
 • nationalism, national identity, global governance, human rights, child rights, social movements, civil society, Russia

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0801-7220