Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Peter jobbar som försäkringsutredare

Porträtt Peter Nilsson, Foto: Johan Cederholm.

Peter kände ett växande intresse för hur individer påverkas av och reagerar på sociala strukturer, som till exempel normer, både på samhällelig nivå och gruppnivå. Då bestämde han sig för att börja läsa sociologi. Vi har frågat Peter hur det blev sedan, efter att han tagit sin examen.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Jag har jobbat som behandlingspedagog på HVB-hem för unga kvinnor med självskadebeteenden, samt som behandlingsassistent på boende för personer med missbruksproblematik. Sedan 2017 jobbar jag på Försäkringskassan och är inne på min tredje tjänst inom myndigheten.

Hur fick du din nuvarande anställning?

De sökte försäkringshandläggare i Karlshamn 2017, jag hade koll på lediga jobb på fk.se. Innan intervjun fick man göra ett urvalstest på Internet som testade logik-förmåga, läsförståelse och förmåga att läsa av diagram och siffror. Jag sökte och fick tjänsten. Sedan har de sökt utredare som jag sökt och fått.

Berätta om en dag på jobbet.

Jag börjar med att kolla mejl och ha möte med teamet. Sedan plockar jag en ansökan och kontrollerar de grundläggande förutsättningarna för att bli beviljad, till exempel att den sökande är förälder till barnet och att tillräckligt medicinskt underlag finns i ärendet.

Efter det bokar jag tid för utredningssamtal. I utredningssamtalet som sker över telefon går vi igenom de omständigheter som ska ligga till grund för min bedömning. Vid behov gör jag sedan kompletterande utredningsåtgärder,  skriver min bedömning i ett förslag till beslut och lämnar till till beslutsfattare som ska kvalitetssäkra innan brevet går ut till den enskilda.

Vilket är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Det är intressant att ta del av alla människors utmanande liv. Det gör att ens perspektiv om vad det innebär att vara människa vidgas och man blir mer ödmjuk och förstående. Det utmanande är att genomföra en utredning som ger en sanningsenlig bild av de faktiska omständigheterna och sedan väga de mot lagtexterna för att avslutningsvis landa i ett rättssäkert beslut.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i sociologi i ditt nuvarande arbete?

Förståelsen som sociologin ger om att den miljö den enskilde har socialicerats i påverkar dess uppfattning om myndigheter och "staten" är väldigt nyttig i min yrkesroll. Det gör att jag lättare kan anpassa mitt bemötande efter den enskilde. Vidare använder jag mig dagligen av den kvalitativa metod som lärs ut inom sociologin när jag håller intervjuer med de enskilda.

Hur ser du på framtiden/ditt framtida arbetsliv?

Jag trivs som utredare i den offentliga sektorn och kommer nog fortsätta med det i någon form. Inom Försäkringskassan finns även möjlighet att avancera till bland annat beslutsfattare, specialist, verksamhetsutvecklare och enhetschef, vilket jag är öppen för.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Peter Nilsson

Arbetsplats:
Försäkringskassan.

Arbetar som:
Försäkringsutredare inom omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Utbildning:
Jag har byggt ihop examen själv, och förutom sociologi läste jag även kurser i samhällsgeografi, statistik, miljövetenskap och geografisk informationssystem (GIS).

Examen:
Kandidatexamen i sociologi med inriktning på socialpsykologi, 2015.

Några goda råd när det gäller att söka jobb efter utbildningen

Skriv bra CV och personligt brev, ta hjälp av andra för genomläsning, sök många jobb och förbered dig väl inför intervjun.

Rekryterare använder till stor del liknande frågor och dessa är lätta att googla fram och förbereda sig på, och var beredd på följdfrågor på det du skriver i personliga brevet.

Läs på om arbetsgivarens verksamhet och ställ frågor om tjänsten. Då signalerar du engagemang.