Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Constance arbetar som administrativ samordnare på Lunds universitet

Porträtt Constance Holmbäck. Foto: Lisa Ernberg.
Constance Holmbäck. Foto: Lisa Ernberg.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Mitt första jobb efter avslutad examen var på ett analysföretag i Köpenhamn. Jag hade gjort praktik på samma arbetsplats under min masterutbildning och använde data till min masteruppsats från en enkät jag konstruerat och samlat in svar på genom företaget. Efter praktiken blev jag tillfrågad om jag ville sommarjobba på samma företag. Jag fick fast anställning efter ett år och arbetade sedan där till hösten 2018 då jag sa upp mig och började söka nya jobb. Efter någon månad fick jag ett jobb som administrativ samordnare på Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet där jag arbetar idag.

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som administrativ samordnare på Naturvetenskapliga fakultetens kansli, vilket innebär en mängd olika arbetsuppgifter. Bland annat projektleder jag fakultetens examenshögtid, ansvarar för valprocesser och är sekreterare i fakultetsstyrelsen. Jag handlägger även fakultetens disputationer.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Jag sökte jobbet på Lunds universitets hemsida.

Berätta om en dag på jobbet.

Det första jag gör när jag börjar arbeta är att gå igenom alla mail som inkommit på morgonen. Sedan lägger jag upp mitt arbete i olika pass för att inte göra allt samtidigt. Jag har alltid en plan för vad jag ska få gjort under dagen men ofta blir det på något helt annat sätt då det inte sällan händer oväntade saker och dyker upp plötsliga problem som ska lösas.

Vilket är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Jag tycker om problemlösning av alla slag. En del av mitt jobb innebär projektledning där många frågor ska lösas. Det är både utmanande och roligt att försöka få ihop alla moment. Jag tycker också om att försöka förbättra processer och effektivisera invanda arbetssätt. "Varför gör vi såhär egentligen?" är en bra fråga att ha med sig både i jobb och i livet.

Varför ville du läsa sociologi?

Det var egentligen en slump att jag började läsa sociologi. Jag ville studera men visste inte riktigt vad. Min bror tipsade mig om A-kursen i sociologi efter att ha läst den själv så jag tog hans ord på det. Jag hade alltså ingen plan men efter att jag läst grundkursen var jag fast. Jag läste sedan sociologi ända tills mitt csn tog slut. Det jag tar med mig från sociologin är att inga samhälleliga förhållanden är givna, de skapas och omskapas hela tiden. Sociologi blev som ett verktyg för mig att förstå, förklara och förändra världen. Under mina studier blev det tydligt för mig att de till synes givna regler vi människor lever med är mycket mer komplicerade än jag tänkt på tidigare.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i sociologi i ditt nuvarande arbete?

Vissa av mina arbetsuppgifter kräver att jag sätter mig in avancerade texter och snabbt kan få en förståelse för textens övergripande budskap, något jag övade upp under mina studier. Utbildningen har även gett mig ett kritiskt förhållningssätt till allt jag gör. Jag kan göra kopplingar och se mönster i arbetsprocesser, det lärde mig framförallt när jag skrev uppsatser.

Hur ser du på framtiden/ditt framtida arbetsliv?

Jag vill gärna jobba några år till där jag är nu, så länge jag utvecklas i min roll tycker jag att det är roligt. En del av mig drömmer också om att doktorera, en avhandling om attityder och inställning till klimatförändringarna kanske kan vara spännande läsning? Eller varför inte en studie om parförhållanden?


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Constance Holmbäck

Nuvarande arbetsplats:
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Examen:
Masterexamen i sociologi, 2014.

Ämne/huvudområde:
Sociologi

Övriga ämnen/kurser inom examen:

  • Socialpsykologi,
  • Genusvetenskap
  • Olika metodkurser inom samhällsvetenskap

Ett gott råd från Constance när det gäller att söka jobb efter utbildningen

Se till att göra praktik under utbildningen! Då har du redan erfarenhet och en koppling till arbetslivet när du tar examen.