Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Leonora jobbar som projektkoordinator för Malmö FF

Varför ville du läsa sociologi?

Jag ville läsa sociologi för att utbildningen var bred och gav mig en djupare såväl som mer komplex förståelse för många olika ämnen. Den sociologiska och socialantropologiska utbildningen har gett mig metodologiska verktyg och en mångfald av teoretiska infallsvinklar och tankeställare. Att läsa sociologi är spännande, utmanande och stimulerande.

Det var även viktigt för mig att trivas på fakulteten. På Sociologen möttes jag av en fantastisk uppsättning av professorer, lektorer och doktorander som hade ett genuint intresse för sociologi och välkomnade våra perspektiv. Studievägledaren och den administrativa personalen gjorde det enkelt att få stöd vid behov vilket också betyder mycket.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i sociologi i ditt nuvarande arbete?

När jag studerade sociologi fick vi ta del av forskning som vilade på olika perspektiv, så som till exempel strukturalism och symbolisk interaktionism. Därigenom fick vi verktyg för att på olika sätt att ta oss an en fråga. I arbetslivet har det varit väldigt fördelaktigt att just kunna ta hänsyn till förutsättningar, skifta perspektiv och metod. När jag jobbar med arbetsmarknadsfrågor och samarbetar med många olika människor, behöver jag ta mig an en mångfald av människor och branscher som skiljer sig från varandra. Tack vare variationen av perspektiv inom sociologin har jag tränat på att anpassa mig till olika målgrupper.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

När jag studerade så jobbade jag som behandlingsassistent på HVB-hem. Efter examen flyttade jag utomlands för att jobba som säljare på ett teleserviceföretag och efter cirka en månad gick jag över till tjänsten som rekryteringsansvarig för företaget.

När jag kom tillbaka till Sverige jobbade jag på HVB-hem igen medan jag sökte andra jobb. Jag började jobba för Malmö stad 2016 och har varit där i nästan fem år som arbetsmarknadssekreterare på Malmö stads arbetsmarknadsavdelning.

Under den här tiden har jag även varit ideellt aktiv som styrelsemedlem hos den humanitära organisationen Yazda Sweden, och även som Head of sponsorship för TEDxMalmö. Idag är jag tjänstledig och jobbar för Malmö FF som projektkoordinator.

Hur fick du din nuvarande anställning som projektkoordinator på Malmö FF:s Karriärakademi?

Jag kände en av personerna som jobbade på arbetsplatsen och hade samarbetat med organisationen tidigare. Jag hade sökte en tjänst där tidigare men inte blivit erbjuden den. När det återigen fanns ett behov av personal inom arbetsmarknad och sociala frågor blev jag tipsad och visade mitt intresse.

Vad arbetar du med som projektkoordinator?

I mitt uppdrag är jag länken mellan arbetssökande malmöbor, staden Malmö och Malmö FF:s företagsnätverk. Rent praktiskt kan det handla om att hålla i olika typer av rekryteringar, arrangera inspirerande samtal eller initiera projekt som leder till fler jobbmöjligheter. Arbetet handlar om att skapa relationer, förstå behov, bidra till möjligheter och att koordinera träffar.

I min roll är det även viktigt att vara involverad i olika nätverkssammanhang för att ta del av behov och medskapa lösningar. Nätverken sträcker sig inom olika områden i samhället; MFF:s samarbetsföretag, FN:s kontor för projekttjänster - där vi tillsammans med företag, Lunds universitet och staden främjar innovation inom ramen för de globala målen Agenda 2030 - eller DELMOS (Delegationen mot Segregation) där vi lyfter arbetsmarknadsfrågor inom idéburen sektor för att motverka segregation på arbetsmarknaden.

Berätta om en dag på jobbet.

Jag koordinerar en träff med ett antal samarbetsföretag som är intresserade av att underlätta vägen till arbete. Vi diskuterar syfte, målgruppen och hur vi bäst kan bidra. Tillsammans anpassar vi oss till varandras verksamheter försöker utforma initiativ som alla har tid att engagera sig i. I nästa möte träffar jag en företagspartner som lyfter ett rekryteringsbehov. Vi utforskar vilken typ av rekryteringsprocess som lämpar sig bäst, till exempel en skräddarsydd rekrytering eller att ta del av vårt rekryteringsevent "Karrärdag med Fotboll". Vi identifierar kravprofil, utformar annonsen, diskuterar möjligheter och tidsramar. Jag når ut till staden och delar annonsen för att sedan ta emot intresset som kommer in, ringa samtal och göra ett urval inför intervjufasen.

Ofta känns det som att det alltid finns något nytt att lära sig om, prata om idéer, utmaningar och lösningar. Oavsett vad som landar på mitt bord handlar det om att ställa frågor, förankra och koordinera effektivt och träffsäkert.

Vilket är det mest intressanta och det mest utmanande med ditt jobb?

Det mest intressanta med mitt jobb är möjligheten att få samarbeta med olika områden i samhället - med offentlig sektor, idéburen sektor och privat sektor. Jag möter personer med alla möjliga uppdrag som kommer ifrån väldigt olika organisationer och företag. Alla jag möter är engagerade och har en fantastisk välvilja. Det är utmanande att skifta i perspektiv och att transformera idéer till görbara insatser som är träffsäkra för flera parter. Speciellt då organisationsformerna är olika. Det krävs ett stort mått av kreativitet i arbetet för att lyckas hitta smidiga och praktiska lösningar, som ska passa alla inblandade.

Hur har din arbetsgivare värderat dina sociologikunskaper?

En utmaning i arbetslivet är att arbetsgivare inte känner till sociologi på ett konkret plan utan fokus ligger på kompetenser, alltså förmågan att tillämpa sina kunskaper eller hantera bristen på kunskap i olika situationer. Min upplevelse är att arbetsgivare har uppskattat flexibiliteten i att ta mig an ett uppdrag, en egenskap som jag tror kommer från den sociologiska utbildningen. Jag upplever att jag i tidigare arbeten ofta fått gehör och uppskattning för mina förslag för hur vi ska ta oss an ett uppdrag eller en utmaning eftersom arbetsgivaren fått ta del av en bred grund av kunskap och perspektiv. Det har lett till förtroende och utökat mandat för att leda och driva initiativ.

Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?

Jag vill fortsätta lära mig nya saker och känna att jag är delaktig i samhällsfrågor. Jag tror att jag alltid kommer att stimuleras av möjligheter och utmaningar från olika branscher. Det sker mycket som är spännande i samhället och samtidigt har vi många utmaningar att ta oss an. Många behöver stöd, både arbetsgivare och arbetssökande. Min förhoppning är att jag oavsett jobb får vara delaktig i det strategiska integrationsarbetet och bygga broar mellan perspektiv och funktioner för att bidra till ett mer hållbart och rättvist samhälle.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

  Porträtt Leonora Kurti. Foto.

  Leonora Kurti jobbar med arbetsmarknadsfrågor, som projektkoordinator för Malmö FF:s Karriärakademi.

  Leonora Kurti

  Nuvarande arbetsplats:
  Malmö FF:s Karriärakademi

  Examen:
  Filosofie kandidatexamen i sociologi, 2013.

  Ämne/huvudområde:
  Sociologi

  Övriga ämnen/kurser inom examen:

  • Socialantropologi A och B
  • Socialpsykologi A
  • Sociologi B och C
  • Organisationer och sociologisk omvärldsanalys

  Leonoras råd för ett lyckat jobbsök

  1. Gå ihop med dina studiekamrater redan nu och utforska arbetsmarknaden tillsammans.
  2. Bolla idéer om hur er utbildning kan bidra till ett arbetsområde.
  3. Ta tag i era kontakter, säg som det är: du söker ett jobb och vill veta hur en arbetsdag ut ser ut hos dem. Försök att få en realistisk bild av arbetsplatsen.
  4. Tänk som säljare gör: Nå ut till så många som möjligt.
  5. Ställ de frågor du behöver för att bilda dig en uppfattning om jobbet eller organisationen och öva på att presentera vad du har att erbjuda.
  6. Tänk på att dela med dig av information till andra sociologistudenter.
  7.  Ta initiativ och våga utforska och testa dig fram, det uppfattas som uppfriskande och engagerande.
  8.  Gå med i nätverk, det är roligt, upplyftande och lärorikt att få träffa människor som försöker göra mer och bättre. Samtidigt får du insyn i det symboliska kapitalet inom området som du har ett intresse för.