Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Martin är planeringssekreterare på idrottsenheten på Malmö stads fritidsförvaltning

Porträtt Martin Cornell. Foto.

Varför ville du läsa sociologi?

Sociologi var ett perfekt ämne för att förstå samhället på ett mer grundläggande sätt.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Sedan jag tog min masterexamen har jag arbetat på Malmö stad. Mitt första arbete var som omvärldsanalytiker på Näringslivsavdelningen med inriktning på turistfrågor. Jag analyserade vilka turister som kom till Malmö, vad de gör när de är där samt vilka längre trender man kan se inom turism. Nu arbetar jag fortsatt på Malmö stad men på Fritidsförvaltningen.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Genom de kunskaper jag fick under min utbildning i sociologi, främst de metodkurser jag läste har varit meriterande och kunskapen jag fick under mitt första arbete på kommunen hjälpte också till. Även möjligheten att kunna praktisera under ett halvår gav mig mycket kunskap och erfarenhet som hjälpt mig i mitt arbete och hjälpte mig att få mitt första arbete efter examen.

Vad arbetar du med?

Jag är planeringssekreterare på idrottsenheten som finns på Fritidsförvaltningen. Jag arbetar främst med att författa rapporter och annat kunskapsmaterial som fungerar som underlag om idrotts-och anläggningsfrågor.

Berätta om en dag på jobbet.

En dag på jobbet börjar med att jag kollar min mejl och kalender. Sedan ser jag över min ”to-do-list” över saker som måste färdigställas. Vid 09:00 brukar det vara något möte som berör mina olika arbetsuppgifter. Sedan sitter jag och arbetar med de arbetsuppgifter som måste färdigställas och har en tät dialog med de kollegor som eventuellt är involverade. Vid 11:30 tar jag lunch och efter lunch kan det ibland också vara något möte, annars arbetar jag på och vid 17:00 går jag hem för dagen. Om det inte är en stressig period, då kan det bli lite längre kvällar.

Vilket är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Det mest utmanade och därmed roligaste är när jag får sitta och skriva rapporter, sammanställa statistik och fundera på hur olika saker eventuellt hänger ihop. Det är också väldigt kul att presentera de jag producerar och sedan få feedback från mina kollegor och chefer.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i sociologi i ditt nuvarande arbete?

Främst är det mina kunskaper i statistik som varit till störst nytta, men även kunskaper i olika kvalitativa metoder har varit till stor hjälp. Även att man lärt sig producera text på kort tid som ska vara kärnfullt har varit till hjälp. Ofta kan man också använda sina teoretiska kunskaper man fått till att förstå de större skeenden som ens data visar.

Hur har din arbetsgivare värderat dina sociologikunskaper?

De värderas ganska högt, särskilt ens metodkunskaper.

Hur ser du på framtiden och ditt framtida arbetsliv?

Jag trivs väldigt bra som planeringssekreterare på Malmö stad, men klart att man någon gång kan tänka sig att flytta hem till Göteborg, men ha ungefär samma arbete.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Martin Cornell

Arbetsplats:

Idrottsenheten, Malmö stads fritidsförvaltning

Arbetar som:

Planeringssekreterare

Utbildning:

Läste sociologi mellan 2015 och 2018 i Lund.

Har en master i sociologi från Lunds universitet, men läste grundkurserna i Göteborg.

"Jag valde att läsa så mycket extra statistik som jag bara kunde för jag förstod att det var någonting som arbetslivet efterfrågade."

Examen:

Masterexamen i sociologi.

Två goda råd till andra studenter

  • Ta vara på din utbildning och läs så mycket metod du bara kan.
  • Om du har möjlighet välj att praktisera ett halvår, gör det! Praktik värderas högt av arbetsgivare och är väldigt givande.