Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svitlana är journalist och antropolog och jobbar på försäkringskassan

Porträtt Svitlana Odynets: Foto: Nazarij Juskiv.
Svitlana Odynets. Fotograf: Nazarij Juskiv

Svitlana Odynets är journalisten som blev socialantropolog, kom till Sverige och nu är migrationsanalytiker och jobbar som utredare på Försäkringskassan i Malmö.

Varför ville du läsa sociologi och socialantropologi?

Det var mycket naturligt för mig eftersom jag ända sedan tonåren försökt förstå hur människor agerar i sociala sammanhang.

Vad arbetar du med nu?

Jag arbetar på Försäkringskassan och utreder individens rätt till den svenska välfärden, det vill säga rätten till att vara del av socialförsäkringen. Innan en person får del av de förmåner som den svenska lagen ger, gör vi en helhetsbedömning – om hen befinner sig i landet, har laglig vistelse och andra omständigheter som kan vara avgörande för utredningen.

Berätta om en dag på jobbet.

Jag börjar min dag med att dricka kaffe och titta på havet eller soluppgången på kontoret på Västra Hamnen. Det är nästan en ritual för mig. Sedan kollar jag mejl, deltar i teammöten, och börjar jobba med mina utredningar. Min arbetsdag är mycket individuellt strukturerad så jag kan börja med svårare utredningar eller göra det senare på dagen. Det finns också tid för fika. Jag trivs mycket bra på mitt nya jobb, inte minst därför att de har en mycket hälsosam arbetsmiljö.

Vilket är det mest intressanta eller det mest utmanande med ditt jobb?

Det finns stor variation i de mänskliga omständigheter som påverkar människors liv i Sverige, och jag gillar mest när det nästan blir som ”detektivarbete” med att samla information från olika håll innan jag kommer till mitt ställningstagande. Jag pratar med personen vilkas ärende jag hanterar, med andra myndigheter, för att sedan komma i kontakt med personen igen eller hens anhöriga. Det är spännande när det kommer mer utmanande och komplicerade ärenden. Då känner jag att jobbet är roligt.  

Berätta om din bakgrund.

Jag är utbildad journalist med många aktiva år inom yrket, socialantropolog och migrationsforskare. De första tio åren av min karriär jobbade jag som reporter och granskande journalist inom sociala frågor. Jag har alltid varit mycket engagerad i hur samhället fungerar, vilka sociala problem som finns och vilken roll som sociala institutioner spelar. Dessutom visste jag alltid att jag ville gå mer på djupet med vissa samhällsproblem.

Efter att jag hade jobbat en längre period inom journalistiken kom jag på att jag ville förstå den massiva kvinnliga migrationen från Ukraina till Italien, och började gräva djupare i ämnet. Det började med några kortare journalistiska arbeten via läsning inom socialantropologi till några fältarbeten i Italien som jag genomförde från 2012 till 2019. Lite senare fick jag också en junior forskningstjänst på den ukrainska vetenskapsakademin, och deltog i några forskningsprojekt. 2016 disputerade jag om hur social identitet och subjektiv självuppfattning förändras efter migrationen hos den första generationens ukrainska kvinnliga migranter i Italien.

Efter min avhandling i socialantropologi i Ukraina kom jag som migrant till Sverige i oktober 2017. Jag visste att det skulle påverka min karriär, men jag tog risken ändå. Jag såg det även som en unik chans att gå igenom migrationserfarenheten både som migrant och som migrationsforskare, det vill säga att kunna känna allt på min egen hud. En sådan möjlighet kommer inte varje dag för en antropolog.

Efter att jag kom till Sverige ville jag ta en del av den svenska utbildningen. Så 2019 läste jag ett par fristående kurser i sociologi och socialantropologi på Lunds universitet.

Vad har du gjort sedan du läste i Lund?

Efter Lund läste jag också på Malmö universitet, på Aspirantutbildningen där jag kom i kontakt med lärarna Lasse Lindhagen och Mia Blihagen. Deras mycket djupa insikt i olika frågor på den svenska arbetsmarknaden och deras lektioner hjälpte mig enormt att förstå några av de oskrivna regler som är så viktiga för nyanlända på arbetsmarknaden men sällan artikuleras offentligt.

Hur fick du din nuvarande anställning?

Inom ramen för Aspirantutbildningen hade jag möjlighet att göra praktik, och jag tänkte framför allt på offentlig sektor, och någon typ av analys inom migrationsfrågor med tanke på min bakgrund. Jag ville göra en paus från forskningsvärlden på universitet efter att ha jobbat där nästan fem år. Det var dags att prova att jobba ”i fältet” igen. Dessutom är det inte så lätt att få en tjänst på ett svenskt universitet för den som kommer från ett annat land, framförallt inte för den som inte kommer från USA eller västra Europa.

Mina lärare på Malmö universitet gav mig rådet att fråga Länsstyrelsen Skåne om de vill ta emot mig som praktikant. Så jag fick plats där i februari 2020, på enheten som jobbar med integrationsfrågor. Tyvärr blev det inte så bra som jag hade hoppats eftersom jag inte fick bidra med mina idéer eller kunskaper och tidigare erfarenheter. Jag föreslog och genomförde mitt eget analytiska projekt, men jag kände inget intresse från kollegorna. Men samtidigt, som ofta i livet blev det bra på ett annat sätt än jag hoppats. Jag fick jag fantastisk kontakt med några andra utanför teamet, och dessa relationer är fortfarande guld värda för mig.

Efter att jag avslutade min praktik på Länsstyrelsen Skåne mitt i corona-pandemin började jag söka jobb. Under nästa sju månader sökte jag nästan 70 tjänster bara i offentlig sektor, och till slut fick jag jobb på Försäkringskassan. Först i Östersund - jag åkte ditt och stannade där i några månader, och sedan i Malmö – en ny utredningstjänst, den gången fast anställning, där jag jobbar idag!

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

Jag har stor nytta av både journalistik och socialantropologi. Det handlar om kontakt och observation av sociala processer, och hur människor navigerar i verkligheten, och hur vi klarar vårt vardagsliv i dagens allt mer komplicerande värld.

Hur har din arbetsgivare värderat dina kunskaper?

Jag känner förtroende från min arbetsgivare när jag delar mina resonemang inom lite bredare samhällsfrågor. När vi diskuterar något lite mer abstrakt, men ändå starkt kopplat till det praktiska.

Du har även jobbat som volontär hela ditt vuxna liv, hur jobbar du med det nu?

Jag har jobbat som volontär från mina första dagar i Sverige, och jag gjorde det i Ukraina förut. Men idag, efter det ryska anfallskriget, jobbar jag mycket aktivt för mitt land. Det som jag gör mest är att samla in medicin, pengar och skyddsvästar för frontens behov eller för ukrainska sjukhus. Dessutom förmedlar jag CV:n och kontaktuppgifter från kompetenta ukrainare till svenska arbetsgivare. Det som är viktigast idag för Ukraina är att ge större möjlighet för fler ukrainare att kunna fortsätta utvecklas i Europa oavsett hur länge de stannar här. Efter bröd och tak över huvudet är det inte minst viktigt med nya översättningar av ukrainska böcker, studier av Ukraina på ett sätt som är formulerat från det ukrainska, och inte det russocentriska perspektiv som det ofta varit hittills.

Om vi tittar framåt, hur ser du på framtiden och din framtida karriär?

Jag vill jobba som antropolog, alltså göra klassiskt fältarbete, analysera insamlade data och beskriva det i texter och böcker för att bidra med ny förståelse av vår värld. För några veckor sedan kom jag också tillbaka till ”fältet” där jag på min fritid började göra fältarbete med nyanlända ukrainare som kommit till Sverige.

Jag vill också fortsätta jobba som journalist – för både svenska och ukrainska medier vilket jag egentligen gör redan nu. Vad tjänsten heter och om den kommer finnas inom akademin eller utanför spelar däremot mindre roll för mig.


Läs fler alumnporträtt

Alla våra alumnporträtt hittar du på sidan "Våra alumner berättar".

Svitlana Odynets

Arbetsplats:

Försäkringskassan i Malmö.

Jobbar som:

Utredare inom försäkringstillhörighet.

Utbildning:

Journalistutbildning.

Doktorsavhandling i socialantropologi från Ukraina.

Fristående kurser från Lunds universitet (2019):

  • Socialantropologi: Teori- och metodkurs
  • Sociologi: Metod och samhällsanalys

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan (tidigare kallad Aspirantutbildningen), 60 hp

Svitlanas söka jobb-råd

  • Testa många saker samtidigt och försök öppna flera dörrar på en gång. Ha minst tre planer, men rör dig fritt och var öppen om det kommer en fjärde.
     
  • Jobbsökandet är nästan som fältarbete: du vet aldrig i början av dina intervjuer var du kommer sluta. Om man förstår hur vackert och spännande det är kommer det att minska stressen betydligt.
     
  • Allt kommer bli bra om du tror på sig själv och förstår dina mål, är snäll mot andra på riktigt och är redo att gå en extra mil.