Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filmer hjälper dig i dina studier

Sociologi

Presentation av sociologin: vetenskapen om sociala förändringar, om globalisering och identitet, kultur och individ, om människan i samhället och samhället i människan.
Presentation av två av sociologins grundfrågor: vad betyder konflikter för samhällens förändring och vad är det som håller samhällen samman?
Vad är emotionssociologi och i vilka sammanhang används emotionssociologi för att tolka våra handlingar? Forskaren Lisa Flower på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet ger en kort presentation till denna gren inom sociologin.
Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Det digitala samhället innebär både friheter och begränsningar och ställer nya krav på oss som samhällsmedborgare. I denna film diskuterar Barbara Schulte, docent vid Lunds universitet, det digitala sam
Sociologi om miljö och hållbar utveckling presenteras av professor Mikael Klintman på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.
Vad är arbete? Är arbete enbart det samma som lönearbete? Att ta hand om andra, att visa omsorg och kärlek, är det ett arbete? Och hur har den traditionella förståelsen av vad arbete är kritiserats? Dessa frågor, och många fler, tar forskaren Terese Anvin


Metod

En introduktion till etnografi presenterad av subkulturforskaren Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet
Hur går sociologer praktiskt tillväga för att studera olika samhällsfenomen? Vilka olika typer av material förekommer och hur kan dessa analyseras? Sociologiska institutionen vid Lunds universitet presenterar i denna film olika forskningsmetoder och deras

Att söka information och skriva akademiskt

Vad är ett vetenskapligt material? Vad utmärker det vetenskapliga skrivandet i form och struktur? Hur skriver du referenser till dina texter?
Hur kan biblioteket på olika sätt hjälpa dig och underlätta dina studier?
Vad ska du som student tänka på inför uppsatsskrivandet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik?
I filmen presenteras en uppsats olika delar från abstract, syfte/problemformulering, teori, metod, resultat/analys och sammanfattning.
Se det "goda exemplet" och det "dåliga exemplet". Filmen presenterar två olika oppositionstillfällen med samma uppsats som utgångspunkt.

Att skriva masteruppsats (film på engelska)

What is the purpose of its different parts and how should a thesis be structured? What do you have to think about when choosing your research topic, theories and methods? The answers to these questions, and many more, are answered in this film by professo