Studievägledning

Välkommen att prata med oss om du har frågor om vår utbildning eller behöver stöd i dina studier

Välkommen att vända dig till studievägledningen på Sociologiska institutionen för att få information om våra kurser och program, eller om du behöver hjälp med till exempel studieteknik eller med att planera dina studier.

Hos oss kan du även diskutera examen eller ge synpunkter på undervisning och litteratur. Du kan också samtala med studievägledaren om olika problem i studiesituationen. Studievägledaren har tystnadsplikt.

Vi kan hjälpa dig med

 • Kursutbud och kursinnehåll
 • Val till nästa termin
 • Vilka ämnen som är lämpliga att kombinera i en examen
 • Synpunkter på undervisning och kursupplägg
 • Problem i studiesituationen
 • Hjälp i studierna för studenter med funktionsnedsättning - t.ex. dyslexi
 • Tips om studieteknik
 • Att ansöka om examen
 • Möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå
 • Arbetsmarknaden
 • Kursutbud och kursinnehåll
   

Kontakta oss!

Studievägledare Lena Mårtensson

För hjälp med fristående kurser på grundnivå och kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi.
Telefon: +46 46 222 68 92
Rum 118B
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Lena är på plats på Sociologiska institutionen på måndagar och onsdagar.

Studievägledare Caroline Spannel Brnelic

För hjälp med PA-programmen (kandidat- och masterprogrammen i personal- och arbetslivsfrågor), fristående kurser i pedagogik och masterprogrammet i Cultural Criminology.
Telefon: +46 46 222 87 38
Rum 118A
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Caroline är på plats på Sociologiska institutionen på måndagar och onsdagar.

Studievägledare Britt Marie Rönn

För hjälp med fristående kurser på avancerad nivå och masterprogrammen i sociolog och socialantropologi.
Telefon: +46 46 222 88 77
Rum 218
E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

  Central studievägledning

  För studievägledning av mer allmän karaktär som till exempel rör övergripande yrkes- och utbildningsval, kan du vända dig till universitetets centrala studievägledning:
  Allmänna studievägledningen på lu.se