Utlandsstudier

Utbytesmöjligheter för dig som läser på Sociologen

Informationen gäller alla ämnen: sociologi, socialantropologi & pedagogik

Woman with rucksack standing facing snowy mountains. Photo: Kalisa Veer, Unsplash.


Är du intresserad av att lägga en del av din utbildning utomlands så finns det flera möjligheter till det. Du kan välja att ansöka om att åka på utbytesstudier och studera vid ett utländskt universitet. Det finns även möjlighet att göra fältstudier i ett utvecklingsland, med stöd av MFS, som är ett särskilt stipendium som SIDA står för och som institutionen delar ut.

Allmän information om utlandsstudier och MFS ges bara på särskilda informationsmöten (se sam.lu.se). Utanför dessa ges bara svar på enskilda frågor.

Mer information om utbytesstudier på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats.