Examensarbeten i Socialantropologi

Avancerad nivå. 15-30 hp. Socialantropologi.

Tre alternativ för examensarbete i socialantropologi.

Magister 15hp

SANM13 Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng. HT och VT.
Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en socialantropologisk frågeställning samt att aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för.

Kurslitteratur och kursplan
Sök kursen via lu.se

 

Master 15hp

SANM04 Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 högskolepoäng. HT och VT.
Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en socialantropologisk frågeställning samt att aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för.

Kurslitteratur och kursplan
Sök kursen via lu.se

 

Master 30hp

SANM03 Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 högskolepoäng. HT och VT.
Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en socialantropologisk frågeställning samt att aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för.

Kurslitteratur och kursplan
Sök kursen via lu.se