Examensarbeten i sociologi

Avancerad nivå. 15-30 hp. Sociologi.

Tre alternativ för examensarbete i sociologi.

 

Magister 15hp

SOCM13 Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 högskolepoäng. HT och VT.

Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en sociologisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen berör.

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

Master 15hp

SOCM03 Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 högskolepoäng. HT och VT.

Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en sociologisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för. Kursen SOCM03 är en påbyggnad på magisteruppsatskursen SOCM13 och används för att uppnå masterexamen.

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

Master 30hp

SOCM04 Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 högskolepoäng. HT och VT.

Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en sociologisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen berör.

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

 

Master

Masterexamen uppnås efter 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå. Den tvååriga masterexamen är en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå och kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits). Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).

Magister

En magisterexamen eller en ett-årig master är också en påbyggnad av en treårig examen men kräver istället totalt fyra års studier.