Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD (human resource development)

Avancerad kurs.15 hp. Pedagogik. HT.

PEDN17 Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 högskolepoäng

Första halvan av kursen behandlar teoretiskt förutsättningarna för och utvecklingen av postindustriellt arbete. Internationella forskningsperspektiv på personalutveckling (human resource development) i postindustriellt arbete presenteras och diskuteras.

Performativa och kritiska perspektiv jämförs i forskning rörande mänskliga resurser i organisationer. Under den andra halvan av kursen producerar studenterna självständigt ett konferens-bidrag inom kursens innehållsliga område som presenteras och granskas under ett examinationsseminarium

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se