Postindustriellt arbete och human resource development

Avancerad nivå. 15 hp. Sociologi. HT.

SOCN16 Sociologi: Postindustriellt arbete och HRD (human resource development), 15hp

Kursen behandlar internationella forskningsperspektiv på personalutveckling (human resource development) i postindustriellt arbete. Performativa och kritiska perspektiv jämförs i forskning rörande mänskliga resurser i organisationer.

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se