Samhällsvetenskaplig etnografi

Avancerad kurs.15 hp. Sociologi, Socialantropologi, Pedagogik. VT.

SANN04, Ethnography in Social Science

Kursen ges på engelska.

Kursen erbjuds som valbar kurs inom Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktningarna socialantropologi, sociologi och pedagogik. Kursen ges även som fristående kurs.

Kursens syfte är att analysera sambandet mellan metod och teori i kvalitativ etnografi. Under kursen läser, diskuterar och analyserar studenten etnografiska monografier och artiklar samt genomför ett empiriskt, etnografiskt, vetenskapligt arbete. Tema och området för arbetet väljs i samråd med lärare. I kurser ingår att analysera epistemologiska frågor utifrån etnografi, historiska perspektiv samt utifrån samtida samhällsvetenskapliga inriktningar och teman.

 

OBS: Om du läser SANN04 så uppfyller det kravet för vetenskapssteori som krävs för att bli antagen till alla våra masteruppsatskurser (SANM03, SANM04, SOCM03, SOCM04, PEDM13, PEDM24) här på institutionen.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se