Socialantropologi: Teori- och metodkurs

Avancerad nivå. 15hp. Socialantropologi. HT.

SANN03 Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 credits

Kursen ges på engelska.

Kursen behandlar olika aktuella ämnen som globalisering, våld, politik, kultur och identitet, terrorism och konflikter. Undervisning bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Kursen räknas trots benämningen som 15 högskolepoäng ren socialantropologisk teori (ej metod) i en magister- eller masterexamen.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se