Sociologi: Klassisk och modern teori

Avancerad nivå. 15 hp. Sociologi. HT.

SOCN03 Sociology: Classical and Contemporary Theory

Kursen ges på engelska.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori och goda färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbeten eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang. Stor vikt läggs vid läsningen av originaltexter samt vid jämförelsen av olika sociologiska begrepp och teoribildningar.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se