Sociologi: Metod och samhällsanalys

Avancerad nivå. 15 hp. Sociologi & Socialantropologi. HT.

SOCN06 Sociology: Methods and Social Analysis

Kursen ges på engelska.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologisk metod, med ett särskilt fokus på ett urval av kvantitativa och kvalitativa forskningstraditioner.

Kursen består av två moment. Den inleds med en mer teoretisk del där metodologi, undersökningstekniker och forskningstraditioner behandlas.

Därefter följer en mer praktisk del där studenterna väljer att fördjupa sig i två forskningstraditioner och utför empiriska undersökningar i enlighet med dessa.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se