Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Examensarbeten i pedagogik

Avancerad nivå. 15-30 hp. Pedagogik. HT och VT.
Tre alternativ för examensarbete i pedagogik.

Magister 15hp

PEDM23 Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng, HT och VT
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i pedagogisk teori och goda färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang. Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en pedagogisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen berör. I anslutning härtill anordnas seminarier, där opposition på annan uppsats ingår.
 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

Master 15hp

PEDM13 Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 högskolepoäng, HT och VT
Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en pedagogisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för. I anslutning härtill anordnas seminarier, där opposition på annan uppsats ingår.
 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

Master 30hp

PEDM24 Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 högskolepoäng, HT och VT

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i pedagogisk teori och goda färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i andra kvalificerade sammanhang. Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I uppsatsmomentet läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en pedagogisk frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för. I anslutning härtill anordnas seminarier, där opposition på annan uppsats ingår.
 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten