Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social Policy and Welfare Management

Avancerad nivå. 15 hp. Sociologi. HT.
SOCN17 Sociology: Social Policy and Welfare Management, 15 högskolepoäng

Kursen ges på engelska.

Se schema, kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

I kursen analyseras många olika aspekter av socialpolitiken, bl.a. utbildning ochpersonalutveckling, sysselsättning, riskhantering, bidragssystem, familjestöd ochhälsovård utifrån följande frågeställningar:

  1. Vilket ansvar har staten (nationalstater och andra regeringsformer) förfinansiering och tillhandahållande av social välfärd? Frågan behandlas bådehistoriskt och internationellt-komparativt.
  2. Vem blir föremål för statsfinansierad social välfärd och vilka kriterier ochvillkor tillämpas för att avgöra vem som är behörig? Hur kan behov mätaseffektivt?
  3. Hur kan välfärdsinsatser genomföras verksamt och effektivt?
  4. Vilka nyheter inom socialpolitiken och vilka reformer från senare tid har haft enbetydelsefull (såväl negativ som positiv) inverkan på genomförandet ochresultaten av välfärdsinsatser?
  5. Vad kan utvärderingar av socialpolitiska insatser säga om kostnaden och nyttanav genomförandet av olika insatser och strategier?
  6. Hur har statens, frivilligorganisationers och vinstdrivande verksamheters rollerförändrats när det gäller att erbjuda välfärdstjänster? Hur har allmänhetens synpå detta förändrats, i synnerhet mot bakgrund av nyare förändringar inom denoffentliga sektorn (t ex krav på mätbarhet, upphandling av privata företag etc)?

Sök kursen via lu.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten