Fortsättningskurs sociologi

Fortsättningskurs. 30 hp. Sociologi. HT och VT.

SOCA06 Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

För att läsa denna kurs måste du vara behörig genom att till exempel ha läst någon av våra nybörjarkurser. För att ta reda på om du är behörig, prata med studievägledningen.

Vi fördjupar oss i centrala sociologiska teorier. Du får en förståelse för hur olika perspektiv och teorier utvecklats över tid och hur de kan användas för aktuella samhälleliga utmaningar. Dina kunskaper i vetenskaplig metod och teori fördjupas. Under andra hälften av terminen genomför vi en gemensamt en studie av ett aktuellt samhällsfenomen.

Delkurs 1, Samhällsvetenskapliga klassiker

Tar upp ett urval av samhällsvetenskapligaklassiker som har haft stor betydelse för ämnena sociologi och socialantropologi.Fokus är läsning av originaltexter.

Delkurs 2, Samtida sociologisk teori

Behandlar centrala teman inom sociologisk teori från 1970 - talet och framåt. Delkursen ger en förståelse för relationen mellanklassiska sociologiska texter och samtida samhälleliga teorier inom exempelvismiljösociologi, ekonomisk sociologi, familjesociologi, politisk sociologi med flera andraområden.

Delkurs 3, Forskningsmetoder och samtida samhälleliga utmaningar:

I denna delkurstränas studenten i att med hjälp av sociologisk teori och vetenskapliga metoderundersöka några samtida teman. Dessa kan röra sådant som global ojämlikhet,hållbar utveckling, migration, populism eller jämställdhet

Läs mer och ansök