Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet

Fortsättningskurs. 15 hp. Pedagogik. VT

PEDB16 Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 högskolepoäng

Kursens syfte är att du som student ska kunna analysera pedagogiska processer i arbetslivet. 

Kursen lägger tonvikt på tillämpning av teoretiska och metodologiska kunskaper i relation till pedagogiska situationer i arbetslivet så som de beskrivs av verksamma arbetslivspedagoger samt som de upplevs inom ramen för ett fältarbete.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se