Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv

Fortsättningskurs. 15 hp. Pedagogik. VT

PEDB15 Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 högskolepoäng

Du får fördjupad insikt och förståelse gällande arbetslivspedagogiska teorier och förändringsprocesser inom områdena organisation och ledarskap. 

Kursen syftar också till att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt i relation till personal- och arbetslivsfrågor.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se