Pedagogik: Samhälleliga förändringar och pedagogiska praktiker

Fortsättningskurs. 30 hp. Pedagogik. HT

PEDA14 Pedagogik: Samhälleliga förändringar och pedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 högskolepoäng

Kursens syfte är att ge dig som student fördjupad kunskap om det inbördes förhållandet mellan samhälle och pedagogiska praktiker i början på 2000-talet. 

Med pedagogiska praktiker avses främjande av kunskapsutveckling i skola, utbildning och arbetsliv. Processer såsom globalisering, ledning och styrning, kommunikation och utvärdering studeras inom ovan nämnda verksamheter.

 

Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se