Socialpsykologi och kultursociologi 30 hp

Fortsättningskurs. 30 hp. Socialpsykologi. HT

SOCA09, Sociologi: Fortsättningskurs med inriktningsocialpsykologi och kultursociologi, 30 högskolepoäng

För att läsa denna kurs måste du vara behörig genom att till exempel ha läst någon av våra nybörjarkurser. För att ta reda på om du är behörig, prata med studievägledningen.

På denna kurs får du fördjupa dig i historiska och nutida socialpsykologiska och kultursociologiska perspektiv och teorier och hur dessa perspektiv och teorier tillämpas. Kursen innehåller också moment där du applicerar olika centrala metoder som används för att genomföra analyser.

Kurslitteratur och kursplan

Läs mer och sök kursen på lu.se