Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Grundkurs socialantropologi

Nybörjarnivå. 30 hp. Socialantropologi. HT och VT.
SANA13 Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp

Socialantropologi utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Fokus kan ligga på allt från politiska strukturer, migration och social exkludering till etnicitet, släktskap, genus och sexualitet, men alltid med ett perspektiv som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter – maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar, identitetsskapande.

Grundkursens första del introducerar vanliga antropologiska teman som globalisering, politik, ekonomi, religion, etnicitet och släktskap. Nästa delkurs ägnas åt social och personlig identitet. Vi diskuterar dels hur olika förståelser av ”vi-och-dem” påverkar social gemenskap och utanförskap, dels olika kulturella synsätt på människan som individ, hennes psyke och känslor. En annan delkurs tar upp antropologiska perspektiv på samtida internationell migration. Vi belyser bland annat migranters sociala kontakter över hela världen och hur staters migrationslagstiftning påverkar migranters liv. En fjärde delkurs går igenom socialantropologins historiska utveckling och dess grundläggande teoribildningar. (Kurserna kan ges i olika ordning olika terminer.)

Genomgående diskuteras ämnets metodologiska inriktning på deltagande observation och långvarigt fältarbete. I ett antal övningar får du också prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov.


Schema VT 2019
Schema HT 2018
Kursplan
Litteratur
Live@Lund För dig som är antagen student och läser på plats i Lund


Sök kursen via lu.se

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten